Kategori: Türkiye

Hammadde, Üretim ve Pazar Arasındaki İlişki

21 Nisan 2020 0

Üretilen mal veya hizmetin tüketici ile buluşması, ekonomik değeri olan başka ürünlerle değiştirilmesine ya da paraya çevrilmesine ticaret denir. İlk Çağ’da ticaret bir malın bir başka mal ile takas edilmesi yoluyla yapılırken bugün para ile yapılır. Ticaretin sınırları önceden yakın çevre ile sınırlı iken daha sonra ülkeler ve kıtalar arası ticaret yaygınlaşarak genişlemiştir. Ülke içinde…

Yazar: Coğrafyacı

Türk Kültürünün Yayılış Alanları ve Bölgesel Özellikleri

21 Nisan 2020 0

Türk kültürü dediğimizde geçmişten günümüze gelinceye kadar Türk milletinin sahip olduğu değerler bütünüdür. Türk kültürü dünya tarihi içinde en eski kültürler arasında yer alır. Türk sözcüğü “güç, kuvvet, cesur” anlamlarına gelmektedir. Tarihteki izlerine baktığımızda bu asil milletin kazandığı zaferler ismi ile müsemma olduğunu gösterir. Türk kültürü başka kültürleri etkilediği gibi kendisi de zaman zaman başka…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’deki Dalga Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

12 Kasım 2017 Kapalı

Rüzgârların etkisi ile deniz yüzeylerinde meydana gelen salınım hareketine dalga adı verilir. Deniz ve okyanuslarda meydana gelen dalgaların hepsi sadece rüzgârlar ile meydana gelmez heyelan, volkanik faaliyetler ve deniz tabanında meydan gelen depremler de dalgaların diğer nedenleri arasındadır. Seviye farklılığı, yoğunluk, rüzgâr etkisi ve sıcaklık farklarından dolayı deniz ve okyanuslarda meydana gelen su hareketlerine ise…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Kuraklık, Çığ Olayları ve Orman Yangınları

8 Kasım 2017 Kapalı

Ülkemizde zaman zaman etkili olan afetlerden biri de küresel ısınma sonucunda etkisini artıran kuraklıktır. Son olarak 1999-2000 yıllarında güney bölgelerimizde etkili olan şiddetli kuraklık, %30 dolaylarında tarımsal üretim kaybına neden olmuştur. Bu kurak dönemin etkileri 2002 yılına kadar devam etmiş ve barajlardaki göl seviyelerinin en düşük düzeylere ulaşması, elektrik üretimimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Bitki örtüsünün…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Kaya Düşmesi

8 Kasım 2017 Kapalı

Türkiye’de görülen bir diğer kütle hareketi ise kaya düşmesi olayıdır. Arazinin engebeli ve eğimli, bitki örtüsünün seyrek olduğu yamaçlarda görülen bu doğa olayı, zaman zaman can ve mal kayıplarına da yol açmaktadır (Fotoğraf 4.34). Afet İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 1950-2010 yılları arasında ülkemizde 2956 kaya düşmesi olayı yaşanmış ve bu olaydan etkilenen afetzede sayısı…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Heyelanlar

8 Kasım 2017 Kapalı

Ülkemizde en yaygın olarak görülen kütle hareketi, dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde oluşumunu öğrendiğiniz heyelan olayıdır. Çeşitli nedenlerle yamaç dengesinin bozulması sonucunda tabakaların bir kısmının eğim doğrultusunda harekete geçmesi olayına heyelan adı verilir. Harita 4.5’te de görüldüğü gibi heyelan olayı eğimin ve yıllık yağış miktarının fazla olduğu alanlarda daha sık görülmektedir. Deprem olayında olduğu gibi, heyelan…

Yazar: Coğrafyacı