Kategori: Turizm

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

20 Nisan 2020 0

Paris denilince Eyfel Kulesi, Mısır denilince Giza Piramitlerinin akla gelmesi gibi Türkiye’deki turistik mekânlar denilince simgeleşen bazı değerler vardır. İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Galata Kulesi, Mevlana Türbesi vs. bunlardan bazılarıdır. Turistik yapılar ve mekânlar, insanlarda bıraktığı izlenimler ve algılar ile yakından ilgilidir. Ülkemiz turistik semboller açısından oldukça zengindir. Pek çok turistik mekânın bulunduğu Türkiye, dünyada…

Yazar: Coğrafyacı

Dünyanın Yedi Harikası

8 Kasım 2017 Kapalı

Antik Çağ’da, dönemin teknolojik şartlarına göre olağanüstü yapılar olarak tanımlanan ve tümüyle insanlar tarafından inşa edilmiş olan yapılara Dünya’nın yedi harikası adı verilmektedir. Bu kavram ilk kez milattan önce 5. yüzyıl’da Heredot tarafından kullanılmış ve milattan önce 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından Dünya üzerinde görülmeye değer yedi yapıt şeklinde ifade edilmiştir. Yedi harika içerisinden günümüze…

Yazar: Coğrafyacı

Dünyanın Ortak Miras Alanları

8 Kasım 2017 Kapalı

Dünya Ortak Miras Alanları; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya bağlı Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenir. Bu programın amacı, insanlık tarihinin ortak mirası olan kültürel ve doğal unsurları koruma altına almak, bu unsurları gelecek nesillere emanet edebilmektir. UNESCO, ekonomik açıdan kalkınmamış ülkelerde belirlenen miras alanlarının korunması için hükûmetlere maddi destekler de sağlamaktadır. Dünya…

Yazar: Coğrafyacı

Millî Parklar

8 Kasım 2017 Kapalı

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan ve çoğunlukla insan yerleşimine izin verilmeyen bölgelere millî park adı verilir. Dünya üzerinde yer alan binlerce millî park ve doğa rezerv alanlarında, farklı ekosistemler doğal bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir. Millî park uygulaması resmî olarak ilk kez 1872 yılında Yellowstone (Yellovsıton) Millî…

Yazar: Coğrafyacı

Turizmin Önemi ve Etkileri

8 Kasım 2017 Kapalı

İnsanların yaşam koşullarının yükselmesiyle beraber dinlenmek, eğlenmek, bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içi veya yurt dışına yaptığı gezi faaliyetlerine turizm adı verilmektedir. İnsanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörleri doğal ve beşerî faktörler olarak iki ana gruba ayırabiliriz. İklim koşulları, yer şekilleri veya doğal güzellikleri nedeniyle bir yerin ziyaret edilmesi, insanları turizm faaliyetlerine yönelten doğal faktörlerdir.…

Yazar: Coğrafyacı