Kategori: Bölgeler ve Ülkeler

Türkiye’de Tarım Sektörünün Özellikleri

21 Nisan 2020 0

Türkiye sahip olduğu coğrafi konum, iklim yapısı ve ürün çeşitliliği açısından zengin bir tarımsal potansiyele sahiptir. Ülkemizde tarım, doğal ve beşeri ortamla ilgili şartlara bağlı olarak, bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Bu durumun yaşanmasında iklim, yeryüzü şekilleri, toprak, su, nüfus, tarım teknikleri, etkili olmaktadır. Tarım, doğal şartların etkisine açık bir şekilde klasik metotlarla yapıldığından, sıcaklık ve…

Yazar: Coğrafyacı

İngiltere’nin Sanayileşme Süreci

21 Nisan 2020 0

Gelişmişliğin ve kalkınma hızının göstergesi olan en önemli ekonomik faaliyet sanayidir. Sanayi faaliyetlerinin artması, atölye tipi üretimden seri üretime geçişin hızlanması demektir. Sanayileşme, bir bölgenin ya da bir ülkenin sosyal kültürel yapısını etkilediği gibi ekonomik anlamda da bazı değişikliklere neden olmaktadır. Dünya ekonomi tarihine baktığımızda bu süreci ilk yaşayan ülkenin İngiltere olduğunu görmekteyiz. Manchester (Mençestır)şehrinde…

Yazar: Coğrafyacı

Millî Parklar ve Dünya’nın Yedi Harikası

21 Nisan 2020 0

Doğal çevrede etkili olan dış ve iç kuvvetler yer kabuğunu biçimlendirir. Bu biçimlendirmeye insanların yaptıkları çeşitli faaliyetler de katkı sağlar. Doğadaki güzelliklerin ortaya çıkmasında insanların rolü büyüktür. Gün geçtikçe artan insan nüfusu doğal çevreye bir yandan zarar verip onu değişik nedenlerle tahrip ederek bozulmasına ya da yok olmasına neden olur. Ekosistemdeki dengenin bozulmasına neden olan…

Yazar: Coğrafyacı

Turizm Nedir ve Turizmin Etkileri Nelerdir?

21 Nisan 2020 0

Turizm, ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanınmasına ve farklılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan önemli bir sektördür. Kültürel açıdan birbirinden farklı yapıya sahip toplumların gelenek ve göreneklerini turizm yoluyla tanıtma imkânı bulur. Küreselleşmeyi ekonomik ve sosyal açıdan kolaylaştıran unsurdur. Turizm bacası olmayan sanayidir. Turizmden elde edilen gelirler ülkelerin bütün sektörlerinin gelişmesine katkı sağlar. Turizm gelir…

Yazar: Coğrafyacı

Hammadde, Üretim ve Pazar Arasındaki İlişki

21 Nisan 2020 0

Üretilen mal veya hizmetin tüketici ile buluşması, ekonomik değeri olan başka ürünlerle değiştirilmesine ya da paraya çevrilmesine ticaret denir. İlk Çağ’da ticaret bir malın bir başka mal ile takas edilmesi yoluyla yapılırken bugün para ile yapılır. Ticaretin sınırları önceden yakın çevre ile sınırlı iken daha sonra ülkeler ve kıtalar arası ticaret yaygınlaşarak genişlemiştir. Ülke içinde…

Yazar: Coğrafyacı

Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak Anadolu

21 Nisan 2020 0

Coğrafi açıdan son derece öneme sahip olan Türkiye, orta kuşakta yer alır. Ilıman iklim yapısı ve doğal kaynaklar açısından zengin olması onu geçmişten günümüze kadar çeşitli uygarlıkların kurulduğu geliştiği önemli bir yer hâline getirmiştir. Türkiye 26˚- 45˚ doğu meridyenleri ile 36˚ – 42˚ kuzey enlemleri arasında kalan, topraklarının bir kısmı Avrupa kıtasında bir kısmı Kuzey…

Yazar: Coğrafyacı