Kategori: Bölgeler ve Ülkeler

Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler

5 Ekim 2017 Kapalı

Beşeri özelliklerine göre bölgeler konusunu; Nüfus özelliklerine göre, Yerleşme özelliklerine göre, Konut yapı özelliklerine göre, Siyasi – Askeri özelliklerine göre, İdari özelliklerine göre, Planlama özelliklerine göre ve Kültür – Dini özelliklerine göre bölgeler olmak üzere yedi başlık altında inceleyebiliriz. Nüfus özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, nüfus miktarı ve dağılışı dikkate alınarak oluşturulan beşerî bölgeleri kapsar. Yerleşme özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, yerleşmeyi etkileyen…

Yazar: Coğrafyacı

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler

5 Ekim 2017 Kapalı

Doğal özelliklerine göre bölgeler konusunu; yer şekillerine göre, iklim tiplerine göre, bitki örtüsüne göre, su özelliklerine göre, toprak özelliklerine göre bölgeler ve doğal afet bölgeleri olmak üzere altı başlık altında inceleyebiliriz. Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler Bu bölgeler, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenmiş doğal bölgeleri kapsar. Örneğin İskandinavya, Himalayalar, Andlar, Kayalıklar ve Alpler dağlık bölgeler; Amazon,…

Yazar: Coğrafyacı

Bölge Kavramı ve Türleri

5 Ekim 2017 Kapalı

Bölge kavramı; Türk Dil Kurumunun tanımı ile “Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka” olarak bilinmektedir. Dünya farklı özelliklere sahip bir yapıdadır. Yeryüzünde doğal ve beşerî çeşitliliğin zenginliği farklı bölgelerin oluşmasını sağlamıştır. Örneğin bir dünya fi ziki haritası incelendiğinde…

Yazar: Coğrafyacı