Kategori: Şehirsel Yerleşme

Yerel Etkiye Sahip Şehirler

18 Ekim 2017 Kapalı

Dünya üzerinde yer alan şehirlerin önemli bir kısmıysa yerel etkiye sahiptir. Bu şehirlerin genel özelliği, nüfus miktarlarının az olması ve küresel ölçekte fonksiyonel özelliklerinin bulunmamasıdır. Örneğin, Doğu Karadeniz’de yer alan Gümüşhane şehrinin (il merkezinin) nüfusu 53 bin dolayındadır (Fotoğraf 2.6 ve Harita 2.4). Şehrin en önemli fonksiyonel özelliği ise küçük ölçekli ve atölye tipi sanayidir.…

Yazar: Coğrafyacı

Bölgesel Etkiye Sahip Şehirler

18 Ekim 2017 Kapalı

Az gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunun ve gelişmekte olan ülkelerin bir kısmının büyük şehirleri, küresel olmaktan ziyade bölgesel etkiye sahiptir. Bu şehirlerde meydana gelen ekonomik veya sosyal bir olay sadece o ülke ve yakın çevresindeki ülkeleri etkilemektedir. Örneğin, 1,3 milyon nüfusa sahip olan Montevideo, Uruguay’ın başkenti olup etki alanı Güney Amerika’nın orta ve güney kesimlerine yayılır.…

Yazar: Coğrafyacı

Küresel Etkiye Sahip Şehirler

18 Ekim 2017 Kapalı

Özellikle uluslararası ticaret, bankacılık ve borsa gibi para piyasasına dayalı ekonomik faaliyetlerin geliştiği kentler, küresel etkiye sahiptir. Bu kentlerde ortaya çıkan toplumsal, siyasi ya da ekonomik bir gelişme, tüm dünyayı etkiler. Günümüzde bu kentlerin en tipik örneği “küresel başkent” sıfatına da sahip olan New York’tur (Niv York) (Fotoğraf 2.3). Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık şehri…

Yazar: Coğrafyacı

Şehirlerin Etki Alanları

18 Ekim 2017 Kapalı

Şehirlerin birbirinden farklı fonksiyonel özellikleri olduğunu artık biliyorsunuz. Şehirler sadece fonksiyonları ile değil nüfuslarıyla da birbirinden ayrılır. Dünya üzerinde, nüfusu 20 bin olan şehirler de vardır, 15 milyona ulaşan şehirler de. Bu durumda, her şehrin çevresinde yer alan bölgeyi aynı derecede etkilemesi mümkün müdür? Örneğin, nüfusu 30 bin olan ve ekonomisi büyük oranda tarımsal ürünlerin…

Yazar: Coğrafyacı

Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri

18 Ekim 2017 Kapalı

İnsanların tarımsal etkinliklere başlayıp yerleşik yaşama geçmeleri, şehirlerin ortaya çıkmasında ilk basamak olmuştur. Tarımsal açıdan verimli alanlarda kurulan ilk kırsal yerleşmeler, zamanla daha fazla nüfusu kendine çekmiştir. Bu yerleşimlerde tarımsal üretimin artması, zamanla ticaret sektörünü doğurmuş ve ürünlerin ticareti de ulaşım sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Yerleşim yerinin gittikçe büyüyüp gelişmesi, şehrin yönetim ve korunma ihtiyacını ortaya…

Yazar: Coğrafyacı

Anadolu’da Yerleşme Tarihi

9 Ekim 2017 Kapalı

Türkiye, yerleşme coğrafyası ve tarihî zenginliği bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Yapılan paleoarkeolojik araştırmalar, ülkemiz topraklarında yerleşmenin günümüzden en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır. Türkiye topraklarının ilk sakinleri Paleolitik Çağ’da mağaralarda, kaya sığınaklarında ve açıkta yaşayan insan toplulukları olmuştur. Toros Dağları, Amanoslar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimleri insanların yaşamak üzere…

Yazar: Coğrafyacı