Kategori: Ülkemizde Yerleşmeler

Dış Kuvvetler Türkiye’yi Nasıl Şekillendirir?

28 Kasım 2017 Kapalı

Yer şekillerinde aşınma, taşıma ve biriktirme yapan kuvvetlerdir. Atmosfer kökenlidir. Atmosferdeki bütün olaylar ise kaynağını güneş enerjisinden alır. İç kuvvetlerle yeryüzünde oluşan ana yapılar (Kıtalar, dağlar, düzlükler) dış güçlerin etkisiyle aşınırlar. Akarsu aşındırması nemli ve yağışlı bölgelerde, Rüzgar aşındırması çöllerde,  Buzul aşındırması kutup çevresinde, Dalga aşındırması ise kıyılarda etkilidir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşınmakta ve çukurluklara…

Yazar: Coğrafyacı

Ulaşımın Yerleşme Üzerine Etkisi

22 Ekim 2017 Kapalı

Ülkemizde özellikle şehir yerleşmelerinde cadde ve sokaklar geniş yer kaplar. Ulaşım sistemleri şehirlerin büyümesinde, gelişme yönü ve şehir planlamasında önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemizdeki şehirlerin önemli bir kısmı, yolların kavşak noktalarında bulunmaktadır (4.19.Fotoğraf). Örneğin ülkemizde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan illerin sayısı çok fazladır. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısını birbirine bağlayan önemli…

Yazar: Coğrafyacı

Bölge Sınırlarının Oluşturulmasına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

20 Ekim 2017 Kapalı

a. Doğal Faktörler Yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü, su kaynakları ve konum, bölgeleri oluşturan doğal etmenlerdir. Yerşekillerine göre birçok bölge belirlenebilir. Dağlık bölgeler, plato bölgeleri, yüksek ve alçak ova bölgeleri bunların başlıcalarıdır. Bunların yanı sıra buzulların yerşekillerini biçimlendirdiği bölgeler ve karstik bölgeler şeklinde de bölge ayrımları yapılabilir. Buna göre Toroslar dağlık, Haymana plato, Pamukkale karstik bölge…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkemizdeki İdari Birimler

9 Ekim 2017 Kapalı

Ülkemizde devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla iller ilçelere, ilçeler ise mahalle ve köylere ayrılmıştır. Ülkemizde 81 il, bu illere bağlı 919 ilçe, bu ilçelere bağlı 50.000’e yakın mahalle ve köy bulunmaktadır. Oluşturulan bu birimlerin yönetimini il, ilçe, mahalle ve köy yönetimleri ile yerel (mahallî) yönetimler sağlamaktadır. Şehir ile il kavramları…

Yazar: Coğrafyacı

Anadolu’da Yerleşme Tarihi

9 Ekim 2017 Kapalı

Türkiye, yerleşme coğrafyası ve tarihî zenginliği bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Yapılan paleoarkeolojik araştırmalar, ülkemiz topraklarında yerleşmenin günümüzden en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır. Türkiye topraklarının ilk sakinleri Paleolitik Çağ’da mağaralarda, kaya sığınaklarında ve açıkta yaşayan insan toplulukları olmuştur. Toros Dağları, Amanoslar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimleri insanların yaşamak üzere…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkemizde Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri

9 Ekim 2017 Kapalı

Ülkemizde yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörler bulunmaktadır. İklim elemanlarından sıcaklık ve yağışın yerleşme üzerindeki etkisi büyüktür. Sıcaklık ve yağış koşullarının uygun olduğu alanlar insanların yerleşip yaşaması için uygundur. Aşırı sıcak ya da soğuk alanlar ile yağışın az olduğu alanlarda yerleşme azdır. Ülkemizin kıyı kesimleri, ılıman iklim şartlarına sahip olduğu için yerleşmeye daha uygundur. Buna…

Yazar: Coğrafyacı