Kategori: Beşerî Sistemler

Yerleşmelerin Yer Seçiminde ve Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

22 Nisan 2020 0

A. Doğal (Fizikî) Faktörler: Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan fizikî faktörleri altı başlık altında toplayabiliriz: 1. Yer Şekilleri: Yeryüzü şekilleri denildiğinde akla ilk gelen dağların uzanış doğrultusu, eğim, bakı ve yükselti durumudur. Dağların uzanış doğrultusunu ülkemizden yola çıkarak açıklayabiliriz. Yurdumuzda Karadeniz bölgesinde dağlar, doğu-batı doğrultusunda kıyıya paralel uzanır. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasında…

Yazar: Coğrafyacı

Geçmişten Günümüze Yerleşmeler

22 Nisan 2020 0

Taş Devri: Kabataş, Yontma Taş ve Cilalı Taş Devri olarak üçe ayrılır. Bu dönemlerde insanlar göçebe hâlinde yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılık temel geçim kaynakları olmuştur. Barınakları kaya oyukları ve mağaralar olmuştur. Çakmaktaşı ve obsidiyeni kullanarak kesici, delici, kazıyıcı özelliği olan aletler yapmışlardır. Cilalı Taş Devri’nin sonuna doğru tarım yapmayı öğrenmişler ve göçebe hayatı yavaş yavaş…

Yazar: Coğrafyacı

Kıyı Tipleri Nelerdir?

21 Nisan 2020 0

Orojenez, epirojenez, buzullar, gelgit, dalga ve akıntıların etkisi ile yeryüzünde birbirinden çok farklı kıyı tipleri ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünde görülen kıyı tiplerinin oluşumlarında hem iç kuvvetler hem de dış kuvvetler etkili olmaktadır. Başlıca kıyı tipleri şunlardır: a. Boyuna Kıyı Tipi Dağların denize paralel olarak uzandığı yerlerde görülür. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi düz, koy, körfez, girinti-çıkıntı,…

Yazar: Coğrafyacı

Karstik Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

21 Nisan 2020 0

Suyun eritici etkisi ile eriyik hâlinde suya karışmış olan kalsiyum karbonatın su sıcaklığının değişmesi ve buharlaşma ile birlikte taşınamaması sonucunda farklı şekillerde gerçekleşen çökelme ile oluşan birikimlere karstik birikim şekilleri adı verilir. Karstik birikim şekilleri şunlardır: a. Sarkıt Mağara tavanlarından sızan suların buharlaşması sonucunda içerisinde bulunan eriyik hâldeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile mağara tavanlarından aşağı…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Sanayi Sektörünün Özellikleri

21 Nisan 2020 0

Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ekonomisi tarıma dayanan ülkemizin sanayisi küçük işletmelerden oluşmaktaydı. Sanayi ürünleri konusunda dışa bağımlı olan ülkemizin ihtiyacı olan ürünler ithal ediliyordu. Sanayileşme sürecini hızlandırmak adına ilk olarak 17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi yapılmış, bu kongrede bir sanayi bankası kurulması, sanayi eğitimine önem verilmesi gibi bir dizi önemli kararlar alınmıştır. İktisat Kongresinde alınan…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkelerin Tarımsal Üretimdeki Yeterliliğinin Önemi

21 Nisan 2020 0

Ekonomik anlamda güçlü olmak güçlü bir sanayi ile mümkündür. Ancak, tarım beslenme istihdam, sanayiye hammadde sağlama vb birçok alanda etkili olduğundan geçmişte tarıma dayalı ekonomilere sahip olan gelişmiş ülkeler önce tarım sektörüne ağırlık vererek tarım sektörünün gelişmesini sağlamış, daha sonra bu sektörden elde edilen kaynak birikimleri ile sanayileşmeye hız vermişlerdir. Fransa, İngiltere, Rusya ve Japonya…

Yazar: Coğrafyacı