Kategori: Nüfus

TÜRKİYE’DE NÜFUSLA İLGİLİ UYGULAMALAR

31 Ekim 2017 Kapalı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinden itibaren nüfusla ilgili olarak değişik politikalar belirlenmiştir. Türkiye’deki nüfus politikalarını iki döneme ayırarak inceleyebiliriz. Bunlar kalkınma planlarının uygulanmaya başlandığı dönem ve daha öncesini kapsar. Birinci dönem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönem ile 1965 yılına kadar olan süreci kapsamaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında planlı bir nüfus politikası bulunmamakla birlikte bu dönemde nüfusun artmasıyla ilgili…

Yazar: Coğrafyacı

Nüfus Politikalarının Etkileri ve Sonuçları

18 Ekim 2017 Kapalı

Bir ülkede uygulanan nüfus politikalarının etkileri, o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir. Ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerin çoğunda nüfus artış hızı yüksektir. Bu durum, zaten kaynakları sınırlı olan bu ülkelerde kalkınma hızının yavaşlaması ve kişi başına düşen millî gelirin azalması gibi sonuçlar doğurur. Gelişmiş ülkelerde ise doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür. Bu durum,…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkelerin Nüfus Politikaları

18 Ekim 2017 Kapalı

Nüfusun, belli bir zamanda ve sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı olduğunu öğrenmiştiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi nüfus; bir ülkenin kalkınmasında, tanınmasında, yaşam standartlarında, üretim ve tüketim koşulları üzerinde son derece etkilidir. Bu nedenle Dünya üzerindeki tüm ülkeler, kalkınma planlarını hazırlarken nüfusla ilgili uygulamalara öncelik vermektedir. 18 ve 19. yüzyılda etkili olan nüfus bilimciler, o…

Yazar: Coğrafyacı