Kategori: Nüfus

Dünyada ve Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

29 Mart 2020 0

Dünyada ve Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler konusu temelde bir kaç başlık altında incelenmelidir. Dünya ve Türkiye için nüfus dağılışını ayrı ayrı inceleyip sonrasında bu dağılışları etkileyen faktörlere değineceğiz. Yukarıda verilen tablo, kıtalara göre nüfus miktarını ve yoğunluklarını göstermektedir. Bu tabloya göre çıkacak sonuçlar şöyledir: Asya Kıtası, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla…

Yazar: Coğrafyacı

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

29 Mart 2020 0

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi konusu çok detaylı bir içerik oluşturmaktadır. Bugün dünya nüfus verilerine bakıldığında toplam 7.432.663.275 (2016) kişi olduğu görülmektedir ancak dünya nüfusunu tam olarak sayısal verilere dökmek geçmişte olduğu gibi bugün de oldukça güçtür. Dünyanın her yerinde aynı anda nüfusu saymak ve veri hazırlamak oldukça zordur. Günümüzden on bin yıl önce dünya…

Yazar: Coğrafyacı

Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?

28 Mart 2020 0

Nüfus, sınırları kesin olarak bilinen bir alan üzerinde ve belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısının genel toplamına denir. Modern anlamda ilk nüfusu sayımları 1750 yılında İskandinav ülkelerinde asker sayısını öğrenmek için yapılmıştır. Nüfus verileri, sayısal bir tabana yayıldığı için dinamik özellik gösterir. Her an değişen durağan olmayan bu yapıyı bilmek günümüzde dünya ülkeleri için…

Yazar: Coğrafyacı

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)

2 Kasım 2017 Kapalı

Güneydoğu Anadolu Projesi; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsamaktadır. 1970 yılında oluşturulan GAP ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik üretimi hedeflenmekteydi. Bu projenin kapsamı 1980’de genişletildi ve bölgesel kalkınma programına dönüştürüldü. GAP ile Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde kurulması planlanan 22 baraj…

Yazar: Coğrafyacı

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ VE ETKİLERİ

2 Kasım 2017 Kapalı

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel gelişmişlik bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Özellikle sanayi merkezlerinin büyük bir kısmının belirli alanlarda toplanmış olması, göçle birlikte bu bölgede nüfusun hızlı artması, altyapı ve konut yetersizliği, çarpık kentleşme gibi önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle bölgelerin gelişmişlik düzeyleri…

Yazar: Coğrafyacı

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELECEĞİ

1 Kasım 2017 Kapalı

Nüfusun özelliklerini bilmek bir ülkenin geleceğe ait planlamalarını kolaylaştırır. Nüfusla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak ülkenin sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam gibi sosyal, siyasi ve ekonomik alanda önlem almasına yardımcı olur. Planlı kalkınma programları için gelecek yıllarda yaşayacak nüfusun sayısını ve özelliklerini bilmek ülkeler için önemli bir veridir. Geçmiş yıllardaki nüfus verilerinden yararlanıp gelecek yıllardaki nüfusun…

Yazar: Coğrafyacı