Irmak Adası

Akarsu Biriktirme Şekilleri Nelerdir? Akarsu Biriktirme Biçimleri Nelerdir?

Akarsu biriktirme şekilleri (biçimleri) hakkında yaptığımız araştırma sonucunda elde ettiğimiz verileri bu yazımızda başlıklar halinde sunduk.

Akarsu biriktirme şekillerinin başlıcaları; delta ovaları, birikinti konisi, ırmak adası, dağ eteği ovası, dağ içi ovası ve taban seviyesi ovasıdır. Şimdi bu akarsu biriktirme şekillerini başlıklar halinde inceleyelim.

Delta Ovaları

Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, denize döküldüğü yerde biriktirmesi sonucu, üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası adı verilir.

Akarsuların taşıdıkları materyalleri deniz kıyısında biriktirmesi ile oluşan kıyı ovalarıdır.

Delta oluşması için; kıta sahanlığı geniş, gelgit etkisi az, akarsuyun bol alüvyon taşıyor olması gereklidir.

Türkiye’deki akarsular çoğunlukla delta oluşturmuştur.

Delta Ovası

Birikinti Konisi

Yüksek bir alandan kaynağını alan akarsu eğimin azaldığı yerde taşıdığı materyalleri biriktirir. Bunun sonucunda oluşan yer şekline birikinti konisi denir.

Birikinti konisi: Dağ yamaçlarından inen akarsuyun, taşıdığı maddeleri, eğimin azaldığı yerde koni şeklinde biriktirmesine denir. Birikinti konilerinin birleşmesiyle birikinti yelpazeleri oluşur.

Irmak Adası

Eğimin azaldığı yerde akarsuyun taşıdığı materyalleri üzerinde biriktirmesiyle oluşan adacıklardır.

Irmak Adası

Dağ Eteği Ovası

Dağlık arazilerin yanlarındaki ovalarda oluşan birikinti konilerinin birleşmesiyle ortaya çıkar. Ovalarda oluşan birikinti konileri bir araya gelerek dağ eteği ovasını oluştururlar.

Dağ İçi Ovası

Birbirine karşı iki dağ arasında bulunan bir akarsuya doğru akan akarsuların oluşturduğu birikinti konilerinin birleşmesiyle oluşmuş ovalardır. Yani karşı karşıya iki dağın arasından bir akarsu akmaktadır ve bu akarsuya doğru akan birden çok akarsu vardır. Bu akarsuların oluşturduğu birikinti konilerinin birleşmesiyle Dağ içi ovası oluşur.

Taban Seviyesi Ovası

Kara içine sokulan bir körfezin akarsular tarafından alüvyonlarla doldurulmasıyla ortaya çıkan ovalardır. Burada önemli olan körfezin kara içine sokulmuş olması ve akarsular tarafından alüvyonlarla doldurulmuş olmasıdır. Bu durumda tavan seviyesi ovası meydana gelir.

Akarsu Biriktirme Şekilleri hakkında bildiklerimizi başlıklar halinde sunduk. Akarsu Biriktirme Şekilleri hakkında bildiklerinizi yorum kısmını kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.