Kıtalar Göre Nüfus Yoğunluğu

Dünyada ve Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

Dünyada ve Türkiye'de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler konusu temelde bir kaç başlık altında incelenmelidir. Dünya ve Türkiye için nüfus dağılışını ayrı ayrı inceleyip sonrasında bu dağılışları etkileyen…

Okumaya devam edin Dünyada ve Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler
Dünya Nüfusu

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi konusu çok detaylı bir içerik oluşturmaktadır. Bugün dünya nüfus verilerine bakıldığında toplam 7.432.663.275 (2016) kişi olduğu görülmektedir ancak dünya nüfusunu tam olarak sayısal verilere dökmek…

Okumaya devam edin Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?

Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?

Nüfus, sınırları kesin olarak bilinen bir alan üzerinde ve belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısının genel toplamına denir. Modern anlamda ilk nüfusu sayımları 1750 yılında İskandinav ülkelerinde asker sayısını…

Okumaya devam edin Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?
Göç Yolları

Göç Nedir ve Göçlerin Nedenleri

Göç; kişilerin yerleşmek amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketinin genel adıdır. Bu hareket ülke içinde, ülke dışında, yöreler arasında, coğrafyalar arasında, kıtalar arasında olabilir. Bireyler, topluluklar, milletler; çeşitli…

Okumaya devam edin Göç Nedir ve Göçlerin Nedenleri
Çevre ile ilişkilerinin detaylandırılmasının pandaların yok olmasını engellemesi

Popülasyonlar ve Popülasyonların Değişimleri

Popülasyon; aynı zaman dilimi içerisinde ve aynı coğrafi bölgede yaşayan, karşılıklı etkileşimlerde bulunan canlıların oluşturduğu topluluklardır. Örneğin, Marmara Denizindeki palamutlar, Asya Kıtası ormanlarında yaşayan pandalar, Akdeniz’de yaşayan insanlar ya da…

Okumaya devam edin Popülasyonlar ve Popülasyonların Değişimleri
Su biyomlarının çeşitleri

Su Biyomları Tanımı ve Çeşitleri

Dünyanın büyük bir kısmını su kütleleri oluşturur. Bu su kütleleri kendilerine özgü canlı ve cansız varlıkları bir arada tutar ve su biyomlarını oluşturur. Su biyomları, karasal biyomlar gibi net coğrafi…

Okumaya devam edin Su Biyomları Tanımı ve Çeşitleri