Coğrafya Bilimi .

Harita

Uzaktan Algılama Nedir?

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle (özellikle yapay uydular) yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde yerküre ile uğraşan tüm...

Coğrafyada Bölgeler ve Ülkeler

Bölgelerin çeşitli ölçütlere göre oluşturulabileceğini daha önce öğrenmiştiniz. Bir devletin egemenliği altında bulunan topraklara ülke denir. Bu tanımdan hareketle ülke, egemenlik sınırları ile bir bölge olarak düşünülebilir. Dünyadaki ülkeler, farklı özelliklere sahip olmakla birlikte...

Coğrafyada Bölge Sınırları

Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amaç ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Doğal özelliklere (yer şekilleri, iklim, su durumu, bitki örtüsü vb.) bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırlarının değişmesi çok uzun zaman alabilir. Ancak beşerî ve ekonomik...

İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler

İşlevsel özelliklerine göre bölgeler konusunu; Mülki idari özelliklerine göre, Yerel yönetim özelliklerine göre ve Kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre bölgeler olmak üzere üç başlık altında inceleyebiliriz. Bu bölgeler ekonomik ve kültürel bakımdan yerel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda diğer...

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

Ekonomik özelliklerine göre bölgeler konusunu; Tarım özelliklerine göre, Sanayi özelliklerine göre, Madenlere göre, Turizm özelliklerine göre, Serbest ticaret özelliklerine göre, Ulaşım özelliklerine göre ve Karma bölgeler olmak üzere yedi başlık altında inceleyebiliriz. Tarım özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, tarımsal faaliyetlere göre belirlenen...

Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler

Beşeri özelliklerine göre bölgeler konusunu; Nüfus özelliklerine göre, Yerleşme özelliklerine göre, Konut yapı özelliklerine göre, Siyasi – Askeri özelliklerine göre, İdari özelliklerine göre, Planlama özelliklerine göre ve Kültür – Dini özelliklerine göre bölgeler olmak üzere yedi başlık altında inceleyebiliriz. Nüfus özelliklerine göre...