Coğrafya Bilimi .

Haritalarda Uzunluk Hesaplamaları Yapmak

Kuş uçuşu uzaklık hesaplama Kuş uçuşu uzaklık, yükselti ve çukurların dikkate alınmadığı iki nokta arasındaki uzaklığa denir. Adana ve Antakya şehirleri arasındaki kuş uçuşu uzaklığı hesaplayabilmek için haritada iki şehir arasına bir doğru çizilir...

Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme

Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirmede iki yol vardır: 1. yol Çizgi ölçeğin boyu harita uzunluğu olarak kabul edilir. Çizgi ölçeğin üzerindeki başlangıç ve bitiş değerlerinin toplamı gerçek uzunluğu verir. Ölçek formülünde yerine yazıldığında kesir...

Kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevirme

• Kesir ölçeğin paydasında bulunan birim, çizgi ölçekte kullanılacak birime dönüştürülür. • Bulunan değer, çizgi ölçekte 0’ın sağındaki (belirtilmişse solunda da) ilk birim olarak kabul edilir ve katları şeklinde yazılır.

Harita Elemanları

Haritayı oluşturan temel unsurlar; harita başlığı, lejant (açıklamalar), coğrafi koordinatlar, yön oku ve ölçektir (Harita 1.11.). Başlık, haritanın hangi amaçla hazırlandığını gösterir. Lejant (açıklamalar), haritalarda kullanılan işaret ve sembollerin ne ifade ettiğini gösteren tabloya...

Projeksiyonlar (Coğrafya / Harita Bilgisi)

Haritalar önceleri dikkatli arazi incelemelerine bağlı olarak yapılmaktaydı. Bugün ise modern haritalar, hava fotoğrafl arı ve uydulardan çekilen fotoğrafl arın bilgisayarlara aktarılmasıyla en az hata ile çizilmektedir. Ancak nasıl yapılırsa yapılsın, Dünya’nın küresel şeklinden...

Harita ve Harita Okuryazarlığı Nedir?

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına harita denir (Harita 1.10.). Harita bilimine kartografya adı verilir. Haritalar, coğrafyanın temel ilkelerinden olan dağılış ilkesinin sonucunda daha...