Coğrafya Bilimi .

Profil Çıkarma Aşamaları

Profil Nasıl Çıkarılır?

Yandan görünüşe profil denir. Profil çıkarmanın amacı, yeryüzü şekillerinin yandan nasıl göründüğünü öğrenmektir. En iyi ve en doğru profil eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalardan çıkarılır. Profil çıkarılırken sırasıyla şu işlemler yapılır (Görsel 1.42.): •...

Renklendirme

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması Nasıl Yapılır?

Çevremizdeki fiziki ve beşerî unsurlarla ilgili bilgiler semboller kullanılarak haritalara aktarılır. İlk zamanlarda yeryüzüne ait şekiller haritalarda kısmen gösterilmiştir. Zamanla yükseklik ölçen aletlerin geliştirilmesiyle yeryüzü şekillerine ait bilgiler artmış, yükseklik ölçümleri daha kolay ve...