Coğrafya Bilimi .

Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler

Beşeri özelliklerine göre bölgeler konusunu; Nüfus özelliklerine göre, Yerleşme özelliklerine göre, Konut yapı özelliklerine göre, Siyasi – Askeri özelliklerine göre, İdari özelliklerine göre, Planlama özelliklerine göre ve Kültür – Dini özelliklerine göre bölgeler olmak üzere yedi başlık altında inceleyebiliriz. Nüfus özelliklerine göre...

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler

Doğal özelliklerine göre bölgeler konusunu; yer şekillerine göre, iklim tiplerine göre, bitki örtüsüne göre, su özelliklerine göre, toprak özelliklerine göre bölgeler ve doğal afet bölgeleri olmak üzere altı başlık altında inceleyebiliriz. Yeryüzü Şekillerine Göre...

Bölge Kavramı ve Türleri

Bölge kavramı; Türk Dil Kurumunun tanımı ile “Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka” olarak bilinmektedir. Dünya farklı...

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir? CBS; dünyaya ait mekânsal verileri (iklim, nüfus, yer şekilleri vs.) elde etmek, depolamak, kontrol etmek, işlemek, analiz etmek ve görüntülemek için kullanılan bir sistemdir. CBS’nin bileşenleri; temel olarak donanım...

Harita Çeşitleri Nelerdir?

Harita Çeşitleri Ölçeklerine göre haritalar üç gruba ayrılır: • Büyük ölçekli haritalar, ölçeği 1/1 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. • Orta ölçekli haritalar, ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır. • Küçük ölçekli haritalar,...