Coğrafya Bilimi Blog

Mezopotamya

Mezopotamya Medeniyetleri

Başlangıcı MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan Mezopotamya medeniyetlerinin kurulduğu yer, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi ve çevresini kapsamaktadır (2.1.Harita). Sümerler, Akadlar, Elamlar, Asurlar ve Babiller Mezopotamya’da yaşamış ilk medeniyetlerdir. Mezopotamya medeniyetlerinin kurulduğu yer...

Doğal Sistemlerdeki Olası Değişimler Nelerdir?

4,54 milyar yaşında olduğu kabul edilen yerküre, oluştuğu günden günümüze sürekli bir değişim göstermiştir. Hava, su, toprak ve canlılardan oluşan doğal sistemler de yerküre ile birlikte sürekli bir değişime uğramıştır. İklim koşullarında yerkürenin oluşmasından...

Doğal ve Beşerî Süreçlerin Etkileşimi

İnsan ve doğa sürekli etkileşim halindedir. İlk insanlar uzun bir süre doğal sistemin işleyişine bağımlı bir yaşam sürdürmüşlerdir. Daha sonra yeryüzü ve doğal sistemlerin işleyişini tanıdıkça doğaya müdahale etmeye başlamışlardır. İnsanın doğaya müdahalesi tarımsal...

Hidrolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

a. Akarsu Taşkınları Akarsuyun debisinin yükselmesiyle birlikte yatağından taşarak çevresini sular altında bırakmasıyla sel olayı meydana gelir. Akarsu taşkını olarak da adlandırılan bu olay aşırı yağışlar ve ani kar erimeleri gibi doğal nedenlerle gerçekleşebilir....

Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

Jeolojik ve jeomorfolojik karakterli olaylar, kaynağını yer kabuğundan veya yerin derinliklerinden alarak gelişen olaylardır. Bu olaylardan olan deprem, volkanizma, tsunami ve kütle hareketleri yeryüzünde çok büyük yıkımlara, can ve mal kayıplarına neden oluyorsa ekstrem...

Yeryüzünde Kasırgaların Görüldüğü Başlıca Alanlar

Klimatolojik, Meteorolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

a. Sıcaklıkta Ekstrem Durumlar (Aşırı sıcaklar, Aşırı soğuklar) İklim elemanlarından olan sıcaklığın doğal sistemler içinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bitkiler ve diğer canlıların yaşam koşulları, kayaçların ufalanması ve toprak oluşumu sıcaklık koşullarından doğrudan...