Coğrafya Bilimi .

Doğal Kaynakları Kullanımdaki Farklılığın Nedenleri

Bir ülkede doğal kaynakların kullanımı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri doğal kaynağın potansiyeli, doğal kaynağın kullanımındaki yöntem ve teknolojiler ve toplumun ihtiyaçları olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz. a. Doğal Kaynağın Potansiyeli Bir ülkede,...

Doğal Kaynakların Kullanımı

İnsanların avcılık yaptıkları dönemlerde kullanmaya başladıkları kaya parçalarından günümüzün en önemli enerji kaynağı olan petrole kadar yeryüzünün tüm doğal kaynakları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kimi kaynakların kullanımı...

Yenilenebilir Doğal Kaynaklar

Bu kaynakların en büyük özellikleri, karbondioksit salınımını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, ülkenin yerel kaynakları oldukları için enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları, çevre kuruluşları ile kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Akarsular, Dünya genelinde en...

Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar

Kullanımıyla doğru orantılı olarak doğada tükenen ve yeniden oluşamayan kaynaklara yenilenemeyen doğal kaynaklar adı verilir. Bu tip kaynakların başında aynı zamanda yenilenemeyen enerji kaynakları olarak da adlandırılan fosil yakıtlar gelir. Petrol, doğal gaz ve...

Doğal Kaynakların Tarihsel Serüveni

Taş, madenler, toprak, hayvanlar, ormanlar, su, hava, rüzgâr, fosil yakıtlar, güneş ve çeşitli yer şekillerinden oluşan doğal kaynakların birçoğunun insanların avcılık ve toplayıcılık yaptığı dönemlerden itibaren kullanıldığını biliyor muydunuz? Oluşumlarında insan etkisinin hiç olmadığı...

Başlıca Bölgesel Örgütler

a. Avrupa Birliği (AB) Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve İtalya arasında, kömür ve çelik sektörünü geliştirmek amacıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile atılmıştır. 1957 yılında Avrupa...