Coğrafya Bilimi Blog

Çin Seddi

Çin Medeniyeti

Çin medeniyeti, Gökırmak ve Sarıırmak’ın kıyısında kurulmuştur. Bu akarsuların suladığı verimli alüvyal ovalara yerleşen Çinlilerin temel ekonomik etkinliği tarım olmuştur. Çinicilik ve ipekli dokuma alanında ilerleyen bu medeniyet, uzun bir süre dünyanın tek ipek...

Maya Medeniyeti

Maya medeniyeti, Meksika’nın güneyi ile Orta Amerika’nın bir bölümünde kurulmuştur. Bu medeniyetin merkezi, Meksika’nın güneyinde yer alan Yucatan (Yukatan) Yarımadası’dır. Maya medeniyeti, bu bölgedeki su kaynaklarına yakın yerlerde gelişmiştir. Mayaların en önemli geçim kaynakları;...

İnka Medeniyeti

İnka medeniyeti, 12 ve 16. yüzyıllar arasında Amazon Havzası’nın yukarı çığırında yer almıştır. Yaşadıkları yerler, bugünkü Ekvador, Peru ve Şili sınırlarında bulunmaktadır. Ekvatoral iklimin etkili olduğu bu bölgede alçak yerler nem ve sıcaklıktan dolayı...

Mısır Medeniyeti

Bu medeniyet, Afrika Kıtası’nın kuzeydoğusunda Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Kuzeyinde Akdeniz bulunurken batısı, doğusu ve güneybatısı çöllerle kaplıdır. Nil Nehri’nin çevresinde verimli toprakların bulunması ve Nil’in çöle hayat veren bir su kaynağı olması...

Tarihsel Süreçte Şehirlerin Değişimi

Dünya nüfusunun sürekli artması, sizce geçmişten günümüze kadar geçen süreçte şehirlerin sayısını ve şehirde yaşayan nüfus miktarını nasıl etkilemiştir? Şehirlerde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve çeşitlenmesi o şehrin fonksiyonel özelliklerini değiştirmiş midir? İnsanın yerleşik...

Yerel Etkiye Sahip Şehirler

Dünya üzerinde yer alan şehirlerin önemli bir kısmıysa yerel etkiye sahiptir. Bu şehirlerin genel özelliği, nüfus miktarlarının az olması ve küresel ölçekte fonksiyonel özelliklerinin bulunmamasıdır. Örneğin, Doğu Karadeniz’de yer alan Gümüşhane şehrinin (il merkezinin)...