Coğrafya Bilimi Blog

Suların Yeryüzündeki Dağılışı

Dünya’daki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kar ve buzullar ile yer altı suları oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle buharlaşan sular, tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer ve...

Kayaçların Yer Şekillerinin Oluşumu Üzerine Etkileri Nelerdir?

Yer şekillerinin oluşum ve gelişiminde; yer hareketleri, iklim, zaman gibi faktörler yanında kayaçların özellikleri de etkili olur. Kayacın sertliği, aşınıma karşı direnci veya kolay aşınması, tabakalı yapıda olması, çatlaklar içermesi, su etkisi ile çözünebilmesi,...

Kayaç Bilgisi / Kayaç Nedir?

Kayaç Nedir? Coğrafya; Dünya’nın doğal ortamını, beşerî ve ekonomik özelliklerini, doğa ve insan arasındaki etkileşimi neden sonuç ilişkisi içinde inceler. Kıtaları, okyanus tabanlarını, dağları oluşturan, doğal ortamı etkileyen ve insanlık tarihinin her döneminde beşerî...

Kayaç Döngüsü

Kayaç Döngüsü Nedir?

Gezegenimizde su, karbon, oksijen, azot gibi maddeler belli süreçlerden geçerek bir döngü içerisinde yenilenir. Doğada yenilenen maddelerden biri de kayaçlardır. Magmanın katılaşmasıyla oluşan püskürük kayaçlar, dış kuvvetler tarafından aşındırılır. Aşınan kayaç parçaları, çukur alanlarda...

Kayaç Türleri Nelerdir?

Kayaçların kökeni magmadır. Magmanın katılaşmasıyla oluşan kayaçların sıcaklık ve basınca maruz kalması veya ufalanıp taşınarak çukurlarda birikmesi sürecinde, özellikleri birbirinden farklı kayaç türleri oluşur. Kayaçlar oluşumlarına göre üç gruba ayrılır. 1. Püskürük (Katılaşım) Kayaçlar...

Kayaçlar Nasıl Oluşur?

Kayaçlar Nasıl Oluşur? Dünyamızın yaşı yaklaşık 4.6 milyar yıldır. Bulunan en eski kayacın yaşı ise radyometrik verilere göre yaklaşık 4 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Önceleri kızgın gaz kütlesi hâlindeki Dünya’nın dış yüzeyinin soğuyarak katılaşmasıyla,...