Coğrafya Bilimi Blog

Doğal Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi

Doğal unsurlar, özellikle de iklim, yaşamsal tüm faaliyetleri etkilediği gibi insanların üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini de etkiler. Üretim faaliyetlerinin en eski ve temel sektörü olan tarım üzerinde iklimin etkisi hâlâ çok fazladır. İnsanlar,...

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Kahve sever misiniz? Kahvenin Türkiye’de yetişmeyen bir bitki olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Türkiye’de yetiştirilmeyen bir bitkinin ülkemizde bu kadar çok tüketilmesi sizce hangi etmenlere bağlıdır? Peki, kahvenin ya da Türkiye’de yetiştirilmeyen veya üretilmeyen...

Sanayileşme

Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Nedir?

Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmelerinin tarihi günümüzden yaklaşık dokuz bin yıl eskilere dayanmaktadır. Bu şehirlerin kalıntılarına Anadolu’da ve Mezopotamya’da rastlanmaktadır. Şehir yerleşmelerinin başlangıcı, tarımsal üretimin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmış tarım şehirleridir. Bu şehirler Sanayi...

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Ekonomi, kültür ve sosyal yaşam birbirine bağlı etkinliklerdir. Sosyal yaşam, ekonomiden bağımsız olarak düşünülemez. Kültür ise maddi ve manevi olmak üzere insan yaşantısının iki yönünü oluşturur. Ekonomi; bir ülkede, bölgede ya da bir bütün...

Hint Medeniyeti

Hint medeniyeti, İndus ve Ganj (2.2.Harita) nehirlerinin kıyılarında kurulmuştur. Medeniyetin bu alanlara kurulmasının nedeni, verimli tarım alanlarının bulunması ve su kaynaklarının fazla olmasıdır. Bu medeniyetin temel ekonomik etkinliği tarımdı. Ganj ve İndus nehirlerinin kıyıları...

Akdeniz Medeniyetleri

İklim koşulları ve su kaynakları elverişli olduğu için Akdeniz kıyıları, ilk medeniyetlerin kurulmuş olduğu alanlardan biridir. Bu alanlar, aynı zamanda tarım açısından verimli olduğundan tarım bu medeniyetlerin önemli bir ekonomik etkinliği olmuştur. Örneğin İyonya...