Coğrafya Bilimi .

Yenilenebilir Doğal Kaynaklar

Bu kaynakların en büyük özellikleri, karbondioksit salınımını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, ülkenin yerel kaynakları oldukları için enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları, çevre kuruluşları ile kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Akarsular, Dünya genelinde en...

Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar

Kullanımıyla doğru orantılı olarak doğada tükenen ve yeniden oluşamayan kaynaklara yenilenemeyen doğal kaynaklar adı verilir. Bu tip kaynakların başında aynı zamanda yenilenemeyen enerji kaynakları olarak da adlandırılan fosil yakıtlar gelir. Petrol, doğal gaz ve...

Doğal Kaynakların Tarihsel Serüveni

Taş, madenler, toprak, hayvanlar, ormanlar, su, hava, rüzgâr, fosil yakıtlar, güneş ve çeşitli yer şekillerinden oluşan doğal kaynakların birçoğunun insanların avcılık ve toplayıcılık yaptığı dönemlerden itibaren kullanıldığını biliyor muydunuz? Oluşumlarında insan etkisinin hiç olmadığı...

Başlıca Bölgesel Örgütler

a. Avrupa Birliği (AB) Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve İtalya arasında, kömür ve çelik sektörünü geliştirmek amacıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile atılmıştır. 1957 yılında Avrupa...

Başlıca Küresel Örgütler

Dünya üzerinde bulunan ülkelerin varlıklarına tek başına devam etme olanakları yoktur. Bu nedenle her ülke ekonomik, askeri ya da siyasi anlamda farklı ülkelerle bir araya gelip küresel ya da bölgesel ölçekte örgütler oluşturmaktadır. Bunun...

Farklı Ülkelerde Tarım ve Ekonomi İlişkileri

Ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, tarımsal faaliyetleri daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapar. Ekstansif ( geleneksel) tarım tekniklerinin uygulandığı bu ülkelerde tarımda makine, ilaç ve gübre kullanımı az, sulama ve toprak bakımı ise...