Coğrafya Bilimi Blog

Doğal Afet

Doğal Afet Nedir?

Şu anki bilgilerimize göre insanın yaşamını devam ettirebileceği tek gezegen Dünya’dır. Doğal sistemleriyle yaşam alanımızı oluşturan Dünya, aynı zamanda yaşamı alt üst eden doğa olaylarına sahiptir. Can, mal ve doğal kaynak kayıplarına neden olan...

Biyoçeşitliliği oluşturan ve değiştiren etmenler

Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Gelişimi

Doğal ortam içerisinde, birbirinden farklı özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile çeşitli mikroorganizmalar yaşar. Bu canlı türlerinin bir kısmı sadece karada, bir kısmı sadece suda, bir kısmı ise hem karada hem de suda...

Biyoçeşitlilik Nedir, Ne Demektir?

Birçoğunuz ailenizle veya arkadaşlarınızla doğal alanlara geziye, pikniğe gitmiş veya televizyonlarda yayınlanan doğa ile ilgili belgeselleri izlemişsinizdir. Gittiğiniz doğal alanlarda ya da izlediğiniz belgesellerde gördüğünüz bitki ve hayvan türlerini hatırlıyor musunuz? Avustralya Kıtası’nın anlatıldığı...

Hava Ulaşımının Yoğunlaştığı Yerler

Dünyada Hava Yolu İle Ulaşım ve Ticaret

Hava yolu ulaşımı diğer ulaşım sektörlerine göre geç başlayan ve son derece hızla gelişen bir sektördür. Hava yolu ulaşımı, deniz yolu ulaşımında olduğu gibi belli hatlarda yoğunlaşmıştır. Avrupa’nın önemli havalimanlarının kıtanın merkezi ve batı...

Dünyada Kara Yolu İle Ulaşım ve Ticaret

Kara yolları dünyanın en eski ulaşım sistemidir. İpek, Baharat ve Kral yolları geçmişte siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan stratejik öneme sahip olmuştur. Günümüzde ABD gerek kara yolu kalitesi gerekse uzunluğu bakımından önde gelir. En...