Coğrafya Bilimi .

Azot Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

Canlıların protein ve DNA yapılarında bulunan azot, bazı bakteriler dışında doğrudan kullanılamaz. Azot, nitrat tuzuna dönüştüğü takdirde bitkiler bu tuzu kullanarak besin üretebilir. Üretilen bu besinde yer alan azot da besin zinciri yoluyla diğer...

Karbon ve Oksijen Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

Karbon, havada ve suda karbondioksit ile bikarbonat hâlinde, karada ise kömür ve petrol gibi fosil yakıtların bileşiklerinde bulunur. Ayrıca canlıların da yapı taşlarında bulunan önemli maddelerden biridir. Dünya’daki karbonun çok büyük bir kısmı karbondioksit...

Su Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

Doğadaki su molekülleri Güneş enerjisinin ve yer çekiminin etkisiyle litosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosfer arasında sürekli hareket eder. Bu döngü içerisinde su molekülleri yüzey akışı, yer altı akışı, yağış, yoğuşma, buharlaşma ve terleme gibi...

Teknolojik Gelişmeler ve Çevre Kirliliği

Teknolojik gelişmelerin hayatımıza getirdiği kolaylıkları hiç düşündünüz mü? Cep telefonu, bilgisayar, Genel Ağ, hızlı trenler, uçaklar, gemiler, otomobiller, her ihtiyacımızı kısa sürede üreten sanayi tesisleri, su ve ev ısıtma sistemleri, tek bir düğmeyi çevirerek...

Küresel Çevre Sorunları

Milyarlarca yıldır varlığını devam ettiren ve jeolojik devirler boyunca meydana gelen kıta hareketleri ile iklim değişikliklerine uyum sağlayan Dünya’mız, özellikle son beş yüz yıl içerisinde hiç yaşamadığı derecede ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Özellikle...