Category: Türkiye Coğrafyası

Türkiye’de Dış Göçler

Türkiye’den başka ülkelere, başka ülkelerden Türkiye’ye yapılan göçlerdir. Cumhuriyet sonrasında Lozan Antlaşması gereğince nüfus mübadelesi ile ülkemizdeki Rumların bir bölümü Yunanistan’a göç etmiştir. Ülkemizden dışarıya yapılan göçler daha çok işçi göçleridir. 1960 sonrasında başta...

Türkiye’de İç Göçler

Türkiye’de iç göç, daha çok kırsal yerleşmelerden kentlere doğru olur. Kırsal yerleşmelerde hızlı nüfus artışı ve iş imkânlarının kısıtlı olması, nüfusun sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği kentlere göç etmesine neden olmuştur. Ülkemizde iç göç...

Türkiye’de Göçler

Bireylerin veya toplulukların doğal, siyasi, sosyal veya ekonomik nedenlerle yer değiştirmesi göç olarak adlandırılır. Ülkemizde deprem, sel, heyelan, erozyon gibi doğal nedenlerle insanlar yaşadıkları yerleri değiştirmiştir. Yurt dışında yaşayan Türk nüfusun baskı görmesi gibi...

Türkiye’de Nüfus Artışı ve Nüfus Artışının Nedenleri

Türkiye’de nüfus artışını etkileyen temel faktör doğal nüfus artışıdır. Doğumlarla ölümler arasındaki farka doğal nüfus artışı adı verilir. Türkiye’nin doğal nüfus artışı incelendiğinde özellikle 1950’lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960’lardan itibaren ise doğum oranlarında düşüş...

Türkiye’de Nüfusun Yıllara Göre Değişimi

Nüfustaki değişim, ülke sınırının değişimi yanında, nüfus artışı üzerinde rol oynayan doğum ve ölüm oranları ile göçlere bağlı olarak gerçekleşir. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemiz nüfusu sürekli olarak artmıştır. 1927’de 13,6 milyon olan nüfus 2016...

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

Türkiye genç nüfus oranı fazla olan, nüfusu artan ancak son yıllarda nüfus artış hızı düşen bir ülkedir. Kentleşme oranının yüksek olması da ülkemizin nüfus özellikleri arasındadır. Kentleşme oranının yükselmesinde kırdan kente iç göç yaşanması...