Category: Okuma Odası

Göllerin Sonu Var mıdır?

Göllerin, bir süre var olduktan sonra ortadan kalkmaları çeşitli sebeplere bağlıdır. Örneğin göle dökülen akarsuların fazla alüvyon getirmesi, sığ göllerin dolmasına sebep olur. Göllerden bazıları da fazla sularını boşaltan akarsuyun yatağını derinleştirmesi ve gölün...

Enerji Akışı

Besin zinciriyle depolanan enerjinin çok büyük bir kısmı o canlının yaşam gereksinimleri için kullanılır. Besin zinciri içerisinde enerjinin yalnızca %10’u, bir gruptan diğerine aktarılır. Bir diğer deyişle her canlı, kendisini yiyen diğer canlıya enerjisinin...

Nobel’e Uzanan Bir Göç Hikâyesi: Prof. Dr. Aziz Sancar

“Bir Türk vatanseveri olarak büyüdüm ve hâlâ da öyleyim, ayrıca bilim adamı olmayı amaçlayan ve sonrasında bunu icra eden biriyim.’’ Aziz Sancar, 8 Eylül 1946’da Mardin’in Savur ilçesinde dünyaya gelir. Anne babası, çalışkanlıkları ve...

Türkiye’de Kır ve Şehir Nüfusu

Bir ülkenin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarı, o ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir. Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfus oranı toplam nüfusun %10’nunu geçmemektedir. Ülkemizde, nüfusu 10 binin altında bulunan...

İşçi Göçleri (Gurbete Gidiş)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik olarak çöken Batı Avrupa ülkelerinde 1950’li yıllarda ciddi bir kalkınma hamlesi başladı. Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin kalkınma çabaları, önemli sayılabilecek bir iş gücü ihtiyacını beraberinde getirdi....

Millî İrade Nedir, Ne Demektir?

Vatan; üzerinde yaşadığımız, ortak değerlerimizi paylaştığımız, uğruna nice canlar verdiğimiz toprak parçasıdır. Vatan bildiğimiz bu topraklar; nice medeniyetlerin kurulduğuna, nice ihanetlerin kurgulandığına, nice destanların yazıldığına tarih boyunca şahit olmuştur. Tarihte emsali görülmemiş bir ihanete...