Category: Ekosistemler

Su Ekosistemleri

Yeryüzündeki su ekosistemleri; tatlı su ekosistemleri (göl, akarsu, bataklık, yer altı suları) ve tuzlu su ekosistemleri (deniz, okyanus) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Su ekosistemleri, başta balıklar olmak üzere birçok canlı için yaşam...

Madde Döngüleri

Bir ekosistemin dengesini koruyabilmesi veya varlığını sürdürebilmesi için tüketilen cansız maddelerin de yeniden üretim için ekosisteme dönmesi gerekir. İnorganik kimyasal unsurların, özellikle bitkiler tarafından organik maddelere dönüştürülmesinin ardından tekrar cansız ortama dönmesi sürecine madde...

Besin Zinciri

Dünya’daki tüm canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi üretmek için gerekli olan mineraller yer kabuğunda ve toprakta yer alırken azot, karbon ve su buharı ise çoğunlukla atmosferde bulunur. Bu maddelerin canlılar...

Fotosentez

Ekosistemlerin İşleyişi

Dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinizde doğal ortamın atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre), hidrosfer (su küre) ve biyosferden (canlı küre) oluştuğunu; doğal ortamı meydana getiren hava, toprak, su ve canlıların birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisinde...