Category: Biyoçeşitlilik

Biyolojik Etmenler ve Biyoçeşitlilik

Günümüzde herhangi bir yerde biyoçeşitliliğin değişiminde biyolojik etmenler ön plana çıkmaktadır. Bu etmenler içerisinde insanın rolü çok büyüktür. İnsan ve Biyoçeşitlilik İnsanlar, ilk çağlardan itibaren yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin dağılışını doğrudan ya da...

Paleocoğrafya ve Biyoçeşitlilik

Dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinizde, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde kıtaların bir arada olduğunu ve bu dev kıtaya Pangea adının verildiğini öğrenmiştiniz. Magma içerisindeki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle birlikte Pangea yavaşça parçalanmış ve kıtalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır....

Yer Şekilleri ve Biyoçeşitlilik

Yer şekilleri, bitki ve hayvan türlerinin dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden biridir. Kara ve denizlerin dağılışı, canlı türlerinin yeryüzünde dağılışlarını etkiler. Denizler karalarda yaşayan canlıların, karalar ise denizlerde yaşayan canlıların yayılmasına engel bir durum...

İklim ve Biyoçeşitlilik

Dünya üzerindeki her iklim bölgesinde sıcaklık ve yağış koşulları farklılık göstermektedir. Bu koşullara uyum sağlayan bitki ve hayvan türlerinin de farklılık göstermesi beklenen bir durumdur. (Şekil 1.1) Örneğin yıl boyunca yağışlı ve sıcak olan...

Biyoçeşitliliği oluşturan ve değiştiren etmenler

Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Gelişimi

Doğal ortam içerisinde, birbirinden farklı özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile çeşitli mikroorganizmalar yaşar. Bu canlı türlerinin bir kısmı sadece karada, bir kısmı sadece suda, bir kısmı ise hem karada hem de suda...