Category: Doğal Sistemler

Doğal sistemler ve Coğrafya

Doğal Sistemler ve Coğfraya

Yaşadığımız çevre yani doğa dört unsurdan meydana gelir. İnsan ve doğanın etkileşim halinde olması gibi doğanın dört unsuru da kendi içerisinde etkileşim halindedir. Doğanın dört unsurunun etkileşimi ve insan-doğa etkileşimi neticesinde çevre yaşanılabilir bir...

Doğanın Emrinde miyiz?

Doğanın emrinde miyiz konu başlığı altında insan ve doğal çevre etkileşimini bilimsel olarak inceleyelim. İnsan doğal çevrenin bir parçası olduğu için sürekli olarak onunla karşılıklı etkileşim halinde olmuştur. Bazen doğal çevrenin etkisi insanın etkisine...

Ahşap ev

Doğal Unsurlar Nelerdir?

İnsan ve doğa etkileşimi coğrafyanın temel konularından biri olduğu için öncelikle coğrafyayı tanımlayalım. Coğrafya yeryüzünde doğal ya da doğal olmayan olayla ile bu olaylar arasında meydana gelen karşılıklı etkileşimi inceler. Yeryüzünde meydana gelen doğal ...