Category: Bölgeler ve Ülkeler

Türkiye’de Ulaşım ve Ulaşımı Etkileyen Faktörler

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Ekonomik faaliyetler ise ulaşıma bağlıdır. Tarım, madencilik, turizm, sanayi ve benzeri iş kollarının üretim ve dağıtım aşamaları ulaşım ve iletişimden doğrudan etkilenir. Bu nedenle ulaşım ve iletişim...

Hint Medeniyeti

Hint medeniyeti, İndus ve Ganj (2.2.Harita) nehirlerinin kıyılarında kurulmuştur. Medeniyetin bu alanlara kurulmasının nedeni, verimli tarım alanlarının bulunması ve su kaynaklarının fazla olmasıdır. Bu medeniyetin temel ekonomik etkinliği tarımdı. Ganj ve İndus nehirlerinin kıyıları...

Akdeniz Medeniyetleri

İklim koşulları ve su kaynakları elverişli olduğu için Akdeniz kıyıları, ilk medeniyetlerin kurulmuş olduğu alanlardan biridir. Bu alanlar, aynı zamanda tarım açısından verimli olduğundan tarım bu medeniyetlerin önemli bir ekonomik etkinliği olmuştur. Örneğin İyonya...

Çin Seddi

Çin Medeniyeti

Çin medeniyeti, Gökırmak ve Sarıırmak’ın kıyısında kurulmuştur. Bu akarsuların suladığı verimli alüvyal ovalara yerleşen Çinlilerin temel ekonomik etkinliği tarım olmuştur. Çinicilik ve ipekli dokuma alanında ilerleyen bu medeniyet, uzun bir süre dünyanın tek ipek...

Maya Medeniyeti

Maya medeniyeti, Meksika’nın güneyi ile Orta Amerika’nın bir bölümünde kurulmuştur. Bu medeniyetin merkezi, Meksika’nın güneyinde yer alan Yucatan (Yukatan) Yarımadası’dır. Maya medeniyeti, bu bölgedeki su kaynaklarına yakın yerlerde gelişmiştir. Mayaların en önemli geçim kaynakları;...

İnka Medeniyeti

İnka medeniyeti, 12 ve 16. yüzyıllar arasında Amazon Havzası’nın yukarı çığırında yer almıştır. Yaşadıkları yerler, bugünkü Ekvador, Peru ve Şili sınırlarında bulunmaktadır. Ekvatoral iklimin etkili olduğu bu bölgede alçak yerler nem ve sıcaklıktan dolayı...