Category: Ülkemizde İdari Birimler

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

Bölge, doğal veya beşerî bakımdan kendi içinde benzerlik gösteren ve bu özellikleri ile diğer yerlerden farklılık gösteren alanlardır. Bir ülkede birçok bölge çeşidi belirlenebilir. Örneğin Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları Türkiye’deki dağlık bölgeler içinde...

Ülkemizdeki İdari Birimler

Ülkemizde devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla iller ilçelere, ilçeler ise mahalle ve köylere ayrılmıştır. Ülkemizde 81 il, bu illere bağlı 919 ilçe, bu ilçelere bağlı 50.000’e yakın mahalle ve...