Coğrafya Bilimi Blog

Türkiye’de Ulaşım ve Ulaşımı Etkileyen Faktörler

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Ekonomik faaliyetler ise ulaşıma bağlıdır. Tarım, madencilik, turizm, sanayi ve benzeri iş kollarının üretim ve dağıtım aşamaları ulaşım ve iletişimden doğrudan etkilenir. Bu nedenle ulaşım ve iletişim...

Bölge Sınırlarının Oluşturulmasına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

a. Doğal Faktörler Yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü, su kaynakları ve konum, bölgeleri oluşturan doğal etmenlerdir. Yerşekillerine göre birçok bölge belirlenebilir. Dağlık bölgeler, plato bölgeleri, yüksek ve alçak ova bölgeleri bunların başlıcalarıdır. Bunların yanı sıra...

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

Bölge, doğal veya beşerî bakımdan kendi içinde benzerlik gösteren ve bu özellikleri ile diğer yerlerden farklılık gösteren alanlardır. Bir ülkede birçok bölge çeşidi belirlenebilir. Örneğin Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları Türkiye’deki dağlık bölgeler içinde...

Doğal Kaynak – Ekonomi İlişkisi

Güneş, su, toprak ve rüzgârın önemini hepiniz biliyorsunuz. Yaşamsal önemlerinin yanı sıra Güneş, su, toprak ve rüzgârın ekonomiyi de etkilediğini duymuş muydunuz? Peki, bu durum sizce nasıl gerçekleşir? Şimdi de bu soruların yanıtlarını bulmaya...

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri

Herhangi bir ürünün Dünya’nın her yerinde aynı miktarda üretildiğini ya da tüketildiğini savunabilir misiniz? Peki, üretim ve tüketimde bölgeden bölgeye görülen farklılıkların sebepleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi üretim, dağıtım ve...

Beşerî Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi

Ekonomik etkinliklerin tümü, doğal koşullardan az ya da çok etkilenir. Ancak, Şema 3.1’de görüldüğü gibi ekonomik etkinlikler insanla ilgili olduğundan beşerî unsurlar da üretim, dağıtım ve tüketimi etkiler. Üretim üzerinde etkili olan beşerî unsurların...